Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3

Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3


lesplan - die toekoms in die gesig staar
lees en kyk - leesbegrip
luister en praat - 'n-inligtingsteks
skryf en aanbied - 'n beskrywende opstel
taalstrukture en konvensies - woordeskat
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...