Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


lesplan - onderhoude
luister en praat - 'n onderhoud
lees en kyk - onderhoud met 'n mejuffrou suid afrika
skryf en aanbied - 'n geskrewe onderhoud
taalstrukture en -konvensies - bywoorde van tyd, plek en wyse
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...