Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 1

Graad 8 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 1


lesplan - Verhalende opstel/ Literêre teks
lees en kyk - pre-leesstrategieë
luister en praat - 'n groepbespreking
skryf en aanbied - 'n verhalende paragraaf
taalstrukture en konvensies - meervoude en verkleinwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...