Graad 7 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3

Graad 7 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3


Lesplan - Vraelyste
luister en praat - paneelbespreking
skryf en aanbied - maak jou eie vraelys
taalstrukture en -konvensies - lees- en skryftekens
taalstrukture en -konvensies - saamgestelde sinne
taalstrukture en -konvensies - taal in konteks
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...