Graad 3 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 3 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


Lesplan - Inligting wat ons wys maak
Luister en praat - Raaisels
Luister en praat - Wys en vertel
Lees en klanke - Advertensies
Lees en klanke - Inhoudsopgawe
Lees en klanke - 'n Koerantberig
Lees en klanke - 'n Resep
Skryf - Aanwysings
Skryf - Ontwerp 'n advertensie
Handskrif
Handskrif
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...